Google พิจารณา HTTPS ว่ามีผลต่ออันดับการค้นหาอย่างไร

ข่าวใหญ่ในวงการ Search เมื่อสัปดาห์ก่อนๆ กูเกิลเริ่มเพิ่มอันดับการค้นหาให้เว็บที่ใช้ HTTPS ทำให้การใช้งาน HTTPS เริ่มมีประโยชน์ในแง่ของ การทำ SEO ด้วย
อย่างไรก็ตาม ในประกาศฉบับแรกของกูเกิลกลับไม่ให้รายละเอียดมากนักว่ามองปัจจัยเรื่อง HTTPS อย่างไร ซึ่งทีมงานกูเกิลได้อธิบายประเด็นเหล่านี้ในภายหลัง

* กูเกิลนับปัจจัย HTTPS เป็นราย URL ไม่ใช่รายโดเมนเนม ดังนั้นถ้าเว็บไซต์มีส่วนที่ใช้ HTTP อยู่ก็จะคิดแยกกัน
* กูเกิลนับปัจจัย HTTPS แยกขาดจากปัจจัยอื่นๆ ในอัลกอริทึม PageRank อันล่าสุดคือ Panda
* อัลกอริทึมของกูเกิลจะพิจารณาปัจจัย HTTP/HTTPS แบบเรียลไทม์ เปลี่ยนปั๊บปรับค่าให้เลย ต่างจากอัลกอริทึม PageRank ที่กูเกิลจะปรับค่าเป็นระยะ
* เนื่องจาก URL ที่เป็น HTTP กับ HTTPS ถือว่าเป็นคนละ URL กัน กูเกิลแนะนำให้เว็บมาสเตอร์แจ้งเตือนบ็อตของกูเกิลด้วย 301 redirect เพราะตอนนี้เครื่องมือแจ้งย้าย URL ของกูเกิลยังไม่รองรับการเปลี่ยน HTTP เป็น HTTPS
ที่มา – Search Engine Land

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Google+